Направление на дейността и пример план за учебната 2019 – 2020 учебна година Предложение - план за дейността на СМА "ЛИДЕР" 2019-2020 Обсъждане на възможностите и тестване на електронни уроци. Електронни уроци за ... Read More