ИНЖ. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЦОНЕВ, УЧИТЕЛ ПО “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” И “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ Роден на 10.09.1965г ПРЕДСТАВЯНЕ: Работя с акцент върху учебния експеримент по физика чрез: разработка на нискобюджетни постановки;прилагане на обектноориентиран ... Read More